Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni zlokalizowany jest w Wielofunkcyjnym Ośrodku Pomocy mieszczącym się na ulicy II Armii Wojska Polskiego 14

 

Swoje siedziby mają tam również:

  • Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych UMiG Bogatynia
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Punkt Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tu znajdziesz pomoc

Dane adresowe

ops_ok

II Armii Wojska Polskiego 14
59-920 Bogatynia
tel. 75 77 72 400
fax. 75 77 72 430
sekretariat@ops-bogatynia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Godziny otwarcia: pn-pt 07:00 – 15:00